OPĆI UVJETI REZERVACIJE SMJEŠTAJA
 1. Opće odredbe 

  Opći uvjeti vrijede za sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu Putnike), koji posredstvom Punta Salvie (u daljnjem tekstu Agencija), dogovore određeni boravak ili druge usluge prezentirane na Agencijskim internet stranicama (www.puntasalvia.com) ili drugim Agencijskim propagandnim materijalima i stranicama. Ovi opći uvjeti sastavni su dio ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu Vouchera) kojim Agencija potvrđuje da je u ime i za račun Putnika dogovorila određeni boravak ili drugu uslugu (u daljnjem tekstu Rezervaciju) sa pružateljima usluga (u daljnjem tekstu Iznajmljivač). Ugovaranjem Rezervacije Putnik potvrđuje da se upoznao sa ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati. Ugovaranjem Rezervacije sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza za Putnika i Agenciju. Agencija u ovom poslu istupa u svojstvu posrednika.

 2. Ponuda i obveze Agencije i Iznajmljivača

  Agencija nudi Putniku smještaj i ostale usluge prezentirane na Agencijskim internet stranicama. Iznajmljivač prihvaćanjem Općih uvjeta i odredaba u ovom tekstu, te dostavljanja svojih podataka o smještajnoj jedinici prihvaća posredovanje Agencije s kojom dogovara cijenu smještajne jedinice. Iznajmljivač odgovara za istinitost svih podataka o njegovom objektu i smještajnim jedinicama i daje punomoć Agenciji da u njegovo ime ugovara Rezervacije sa Putnicima. Iznajmljivač garantira da su sve slike prezentirane na Agencijskim internet stranicama autentične. Iznajmljivač je obvezan ishoditi sva zakonom propisana odobrenja i dozvole za pružanje usluga smještaja i drugih usluga koje nudi sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti te ostalim predmetnim zakonima i propisima. Cjenik i rješenje o kategorizaciji iznajmljivač je dužan dati na uvid djelatnicima Agencije ili ih u smještajnoj jedinici držati na za to zakonom predviđenom mjestu. Iznajmljivač se obvezuje da će o svakoj promjeni koja se tiče podataka koji su usuglašeni prilikom sklapanja poslovne suradnje odmah obavijestiti Agenciju izravnim javljanjem zaposleniku Agencije. Iznajmljivač je dužan prilikom dolaska od Putnika tražiti Voucher, te na temelju informacija iz njega primiti goste i pružiti im one usluge koje su na njemu naznačene. Prvenstvena obveza Agencije je briga o provedbi dogovorene Rezervacije.
  Agencija posluje na on-line način rada / real time sale – rezervacija smještaja odvija se na temelju informacija iz baze podataka. Iznajmljivač se obvezuje da će agenciji javljati svaku rezervaciju koja nije ostvarena njenim posredovanjem. Javljanje agenciji vrši se odmah po potvrđenoj rezervaciji ili upitu od treće osobe. Ukoliko iznajmljivač iz bilo kojeg razloga odbije primiti Putnika sa važećim Voucherom, dužan mu je pronaći apartman više ili iste vrste kategorije, te snositi troškove eventualne razlike u cijeni i o tome obavijestiti Agenciju.

 3. Uplate i rezervacije

  Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Putnika, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Putniku odgovarajući sve informacije o rezerviranoj usluzi u elektronskom ili drugom obliku, a Putnik se obvezuje dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Putnik plaća 30% akontacije od ukupne cijene na račun Agencije nakon ugovaranja Rezervacije, a 70% odnosno ostatak iznosa naznačen na Voucheru zajedno sa boravišnom pristojbom ( ukoliko nije uključena u cijenu) plaća po dolasku Iznajmljivaču. Od uplaćene akontacije Agencija uzima 15% od ukupne cijene Iznajmljivača (uz moguća manja odstupanja) ukoliko ranije ugovorom nije definirano drugačije, a ostatak uplaćuje na transakcijski račun Iznajmljivača po dnevnom tečaju banke preko koje se vrši uplata. U slučaju da Putnik ne uplati ostatak do ulupnog iznosa smještaja Iznajmljivač nije dužan rezerviranu uslugu niti pružiti. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Putnik u cijelosti.

 4. Cijena usluge i ostale informacije

  Za jedan dio smještaja iz naše ponude Putniku se osim cijene osnovne usluge obračunava obavezna nadoplata za slijedeće dodatne usluge: parking, korištenje klima uređaja, boravišna pristojba. Putnik je dužan apartman ili kuću za odmor, očistiti prije odlaska, neovisno o usluzi završnog čišćenja pružatelja usluge smještaja. Završno čišćenje koje je Putnik dužan učiniti je da ukloni smeće iz prostorija tako da se objekt pružatelju usluge vrati uredan. Cijene usluga su objavljene u EUR-ima. Agencija ne vraća Putniku uplaćeni iznos akontacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta. Pružatelj usluge zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu Putniku u slučaju da Putnik dovede u smještaj kućnog ljubimca bez prethodne najave Agenciji ili pružatelju usluge. Sve informacije koje Putnik dobije od Iznajmljivača po dolasku ne obavezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.puntasalvia.com

 5. Obveze putnika

  Putnik je dužan:

  • posjedovati valjane putne isprave
  • poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
  • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
  • prilikom dolaska na odredište, Iznajmljivaču predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher dobiven e-mailom)
  • uplatiti ostatak iznosa do ukupne cijene na licu mjesta na dan dolaska u smještaj
  • prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj  djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji pružatelja usluge što ne isključuje mogučnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju
  • pažljivo postupati sa imovinom Iznajmljivača
  U slučajevima nepoštivanja navedenih obaveza, Putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu. 
  Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljenu prtljagu ili krađu Putnik je dužan prijaviti  pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

 6. Rješavanje prigovora

  Putnik koji napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj zbog nezadovoljstva zatečenim stanjem rezerviranog smještaja, bez da je Agenciji pružio mogućnost da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, nema pravo zahtijevati povrat novca kao ni uputiti tužbu za nadoknadu štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne.    Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.). Ukoliko se Putnik odlučio za rezervaciju iz posebne LAST MINUTE ponude, tada Putnik prihvaća sve rizike takve rezervacije. LAST MINUTE rezervacije sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvu rezervaciju te se stoga odriče prava  na prigovor prema Agenciji.

 7. Zaštita osobnih podataka

  Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju između Putnika i Iznajmljivača. Agencija se obavezuje da neće osobne podatke Putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci Putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podatci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

 8. Napomena

  Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa rezervacije potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

 9. Nadležnost suda

  Sve eventualne probleme koji mogu nastati Agencija i Putnik će nastojati riješiti sporazumno a ako to nije moguće mjerodavan je nadležni sud u Splitu i Hrvatsko pravo. Za eventualne nejasnoće ili ono što nije navedeno Ugovorom ili u ovim Općim uvjetima primjenjuju se svi pozitivni propisi Republike Hrvatske vezani za predmetnu poslovnu suradnju.